Wisdom of Life

Zarząd Klubu

Skład Zarządu Klubu:

Marek Leszczak – Prezes Zarządu
Grzegorz Popowicz – Wice Prezes Zarządu
Dariusz Kuras – Sekretarz Zarządu
Tomasz Sobala – Skarbnik Zarządu

Komisja Rewizyjna:

Artur Miś – Przewodniczący KR

Artur Hajder – Członek KR

Waldemar Horoszko – Członek KR