Wycieczka do Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

W dniu 31.05.2014r. modelarze z Klubu Modelarskiego wraz z opiekunami uczestniczyli w wycieczce do Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie zorganizowanej w ramach realizacji zadania publicznego Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym pt. „Zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z różnych środowisk wychowawczych poprzez rozbudzenie zainteresowań naukowo-technologicznych”.

Chociaż modelarstwo i lotnictwo to dziedziny, które wiążą się z chmurami  to program wycieczki poszerzono o zwiedzanie Kopalni Soli w Bochni gdzie uczestnicy mogli poczuć atmosferę jaka panuje 200m pod powierzchnią ziemi.

Uczestnicy wycieczki zgodnie twierdzą, że był to jeden z najciekawszych wyjazdów a radość, zainteresowanie i zaangażowanie najpełniej wyrażają załączone fotografie.

Dodatkowa pozycja w programie w całości wypełniła nam dzień i wszyscy zmęczeni ale i szczęśliwi wrócili do domu.

Pragnę podziękować opiekunom wycieczki Darkowi Kurasowi, Kasi Burek, Krzyśkowi Gondkowi i Mariuszowi Fedanowi za pomoc podczas wyjazdu.

Marek Leszczak

Prezes KM w Wierzawicach