XV Memoriał Janka Jóźwiaka

Międzynarodowa Fedreracja Lotnicza FAI, Aeroklub Polski
KM Wierzawice, F2C Team Racing Warszawa
zapraszają na:
„XV MEMORIAŁ im. Jana Jóźwiaka“
Ogólnopolskie zawody modeli wyścigowych i prędkościowych latających na uwięzi
w klasach F2A, F2C i F2A RODEO
24-25 wrzesień 2022 Wierzawice

CONTEST SCHEDULE / PROGRAM ZAWODÓW

Saturday, 2022-09-24 / Sobota, 2022-09-24
09.00 – 10.00 Registration/ Rejestracja
09.00 – 10.00 Free practice F2A and RODEO, F2C / Trening nieoficjalny F2A i RODEO, F2C
10.00 – 10:15 Opening Ceremony / Oficjalne Otwarcie Zawodów
10.30 – 12.00 1st Qualifying round F2A and RODEO / Runda 1 kwalifikacyjna F2A i RODEO
12.00 – 13.00 Official practice F2C / Oficjalny treninmg F2C
13.00 – 13.30 1st Qualifying round F2C / Runda 1 kwalifikacyjna F2C
13.30 – 14.00 Przerwa techniczna/Technical break
14.00 – 14.30 2nd Qualifying round F2C / Runda 2 kwalifikacyjna F2C
14.30 – 16.00 2nd Qualifying round F2A and RODEO / Runda 2 kwalifikacyjna F2A i RODEO
16.00 – 18.00 Free practice F2A and RODEO, F2C / Trening nieoficjalny F2A i RODEO, F2C

Sunday, 2022-09-25 / Niedziela, 2022-09-25
09.00 – 10.00 Free practice F2A i RODEO and F2C / Trening nieoficjalny F2A i RODEO, F2C
10.00 – 11.00 3rd Qualifying round F2A i RODEO / Runda 3 kwalifikacyjna F2A i RODEO
11.00 – 12.00 Official practice F2C / Oficjalny trening F2C
12.00 – 12.30 3rd Qualifying round F2C / Runda 3 kwalifikacyjna F2C
12.30 – 13.30 Official practice F2C / Oficjalny trening F2C
13.30 – 14.00 Przerwa techniczna/Technical break
14.00 – 14.30 1st semifinal F2C/ Pierwszy półfinał F2C
14.30 – 15.00 2 nd semifinal F2C/Drugi półfinał F2C
15.00 – 15.30 Official practice and Final F2C /200 laps/ Oficjalny trening oraz finał F2C – 200 okrążeń

16.00 Closing Ceremony and results announcement / 0ficjalne zamknięcie zawodów i ogłoszenie wyników.

THE ORGANIZERS WISH ALL PARTICIPANTS THE BEST SPORTS PERFORMANCE
ORGANIZATORZY ŻYCZĄ WSZYSTKIM UCZESTNIKOM NALEPSZYCH WYNIKÓW SPORTOWYCH
UWAGA: program może ulec zmianie z uwagi na panujące warunki atmosferyczne

ORANIZERS DATA/ DANE ORGANIZATORA:
Contact person / Osoba do kontaktów Wojciech Lesiuk, Marek Leszczak /English, Rusian and Polish/
Mobile / tefefon komórkowy +48 510 206 055, 691 908 883
e-mail / mail: wojciech.lesiuk@interia.pl, marekleszczak@interia.pl